Yüzmenin tarihçesi

0
283
Yüzmenin tarihçesi
Yüzmenin tarihçesi

Yüzmenin tarihçesi

Yüzme çok eski tarihlere dayanan bir spordur. Yüzmenin tarihçesini incelediğimizde M.Ö 9000 yıllarıma kadar indiğini yapılan araştırmalarda görülmektedir. Bu konuda en eski kalıntılara, Libya çölünde Sori vadisindeki mağara duvarlarında rastlanmaktadır. Yapılan incelemelerde Sori vadisindeki çizimlerde bugünkü kurbağalama stilinin resmedildiği açıkça görülmektedir. Bu bilgiler dışında yine yapılan araştırmalarda Pers, Isparta ve Atina uygarlıklarında da çeşitli kalıntılara rastlanmaktadır.

Yüzme, tarihi boyunca çeşitli uygarlıklar tarafından en çok benimsenen spor aktivitesidir. İlk yüzmenin ortaya çıkışı sportif faaliyet olarak değil daha çok toplumların ihtiyaçlarını karşılamada kullandıkları bir uygulama olarak dikkat çekmektedir. Toplumlar yüzmeyi daha çok savaşlarda sulu bölgelerin daha rahat geçilebilmesi için kullanmış ve özellikle askerlere yüzme öğretilmiştir. Savaşlarda yardımcı unsur ve kolaylık olarak uygulanan yüzme aynı zaman da vahşi hayatta da kalabilme adına önem arz etmekteydi. Çeşitli hayvan saldırılarından korunmanın bir yolu da yüzme bilmekten geçmekteydi. Bu sayede suya giremeyen birçok hayvandan insanoğlu korunmuş oldu.

Yüzme öğrenimi, tarih boyunca birçok alanda aktif olarak kullanıldı. Bunların en başında da askeri alan gelmekteydi. Özellikle Yunanlılar küçük yaşlardaki çocuklara yüzme öğretilmesi için ailelerine baskı yaparak zorunlu kıldı. Büyüyen çocuklar bu sayede hem sağlıklı hem de askeri alanda donanımlı bir birey oluyordu. Yine yüzmenin tarih sayfalarını incelediğimizde, Romalılarında yüzme sporuna oldukça önem verdiğini görmekteyiz. Romalılarda, Yunanlılar gibi yüzme sporunu askeri alanda kullanmaktaydı. Daha çok su altında düşman gemilerini batırmaya yönelik kullanıldı. Bu sayede düşmanlara büyük tahribatlar veriliyordu.

Yüzmenin tarihçesi, yazımızda da bahsettiğimiz gibi çok eski dönemlere dayanmaktadır. Bir çok toplum tarafından kullanılan yüzme, daha çok askeri alanda rol oynamaktaydı. Modern olarak yüzmeye geçiş 1837’li yıllarda Londra’da açılan havuzlarda başlamıştır.

İlk olarak Kuzey Amerika’dan İngiltere’ye getirilen Kızılderililer birçok rakibini geride bıkarak o döneme damga vurmuşlardır. Değişik bir tekniğe sahip olan Kızılderililer, 1860’lı yıllarda İngilizler tarafından taklit edilmiş ve daha da geliştirilerek devam edilmiştir. İngilizler ile başlayan akım daha sonra tüm Avrupalı yüzücülere aktarılmıştır.

20.yüzyılın hemen başlarında günümüzde de en aktif olarak kullanılan Serbest Stil tüm dünyaya Avustralyalılar tarafından yayılmıştır. Başlangıçta kurbağalama stilindeki köpekleme olarak tabir ettiğimiz tekniğe yakın olan stil daha sonrasında yan yüzmeye ve en sonunda da günümüzde ki halini almaya başlamıştır.

Serbest stil yüzmeyi ilk olarak Avustralya’lı Dick Cavill geliştirerek tüm dünyaya tanıtmıştır. Cavill kendi adını verdiği Cavill Crowl’ını göstererek yayılmasını sağlamıştır. Crowl stilinin geliştirilmesi ve düzeltilmesi ile bugünkü halini alması Amerikalılar tarafından sağlanmıştır.

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER