Yüzme ile ilgili bilimsel bilgiler

0
397
Yüzme ile ilgili bilimsel bilgiler
Yüzme ile ilgili bilimsel bilgiler

Yüzme ile ilgili bilimsel bilgiler

 Yüzmede sporunda yüksek düzeyde performans sergileyebilme becerisi, antrenman sürecinde kazanılan ve geliştirilen bütün kondüsyonel özelliklerin yarışmalar sırasında kullanılması ile ilgilidir.

Bu kondüsyonel özelliklerin geliştirilmesi yıllar süren ciddi antrenmanlar gerektirmektedir ve hem antrenman hem de yarışma sürecinde pek çok bilim dalı ve disiplin, sporcu performansını optimum düzeyde geliştirecek destekleri uzun yıllardan beri vermektedirler.

Antrenman ve yarışma sürecinde, yüzücünün daha yüksek antrenman yükü ile daha sık antrenman yapabilmesi, tekniğinden bağımsız olarak sporcunun antrenmanlar sırası ve arasında dinlenebilme yeteneğini ve rejenerasyonu arttırıcı uygulamalar ile mevcuttur. Bu anlamda sporcu beslenmesi ve ergojenik yardımlar, masaj ve fizyoterapi uygulamaları, sporcunun daha yüksek antrenman hacimlerinde daha şiddetli ve daha sık antrenmanlar yapabilmesini tetikleyen başlıca unsurlardır.

Değişik çevresel koşulların (ısı, yükselti) yüzücü üzerinde yarattığı fizyolojik stres ve bu stresle başa çıkabilme stratejileri, bu stresin yarışmalar ve bütün yıl süren antrenmanlar sürecinde avantaj olarak yönlendirilebilmesi yüzme sporunda uzun yıllardan beri kullanılan uygulamalardan biridir.

Diğer yandan sporcunun teknik kapasitesini geliştirici ve yüzücüye etkiyen su direncini azaltıcı biyomekanik yaklaşımlar yüzme için olmazsa olmaz desteklerden biridir çünkü yüzücü su içerisindeki ileri hareketi sırasında çok net bir sürtünme direnci ile karşı karşıyadır. Su içerisindeki verimli hareket sualtı ve su üstü teknik analiz yoluyla çok net artışlar gösterebilmektedir. Yarışmalar ve antrenmanlar sırasında yüzücünün psikolojik faktörlerden olumsuz olarak etkilenmesi de spor psikolojisinden alınacak desteklerle minimuma indirgenebilir. Stres ve heyecanla başa çıkabilme, hayal etme ve canlandırma; antrenman ve yarışmanın zorluklarına direnç gösterebilme psikolojik destekle daha kolay yönlendirilebilir.

Yüzücünün sürantrene olmadan kendini geliştirici antrenman yükleri ile uygun antrenman bölgelerinde çalışması; yarışmalar sırasında sergilenecek olan Tempo ve Kulaç Oranı, antrenmanlar ve yarışmalar sırasında elde edilen Laktat, Kulaç Oranı ve Kalp Atım Hızı verilerinin yıl boyunca süren takibi ve antrenmanların yeniden yönlendirilmesi ile mümkündür.

Ayrıca uzun yıllar süren yüzme antrenmanları sırasında, dayanıklılık, kuvvet, sürat, esneklik ve bazı koordinatif becerilerin geliştirilmesi, büyümenin takip edilmesi ve uygun antrenman yükünün uygun yaş döneminde verilmesi ile olasıdır. Bu anlamda fizik yapı sürekli olarak takip altındadır.

Performans yüzücüsü ve antrenörünün alacağı sonuç; kullanılan bilimsel yöntemlerin güvenirliği ve geçerli ile ilgili olup sporcu kayıplarının önlenmesi, yüzücü kaynağının daha iyi yönlendirilmesi ve hedef belirleme konusunda ülke politikalarının oluşumuna yardımcı olacaktır.

Kaynakça: http://www.egzersizfizyolojisi.com/duyurular/Sempozyum%20Kitapc%FD%F0%FD_4.pdf

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER