Vücut kitle endeksi hesapla

Vücut kitle endeksini hesaplamak için santim cinsinden boy ve kilogram cinsinden ağırlık değerlerini giriniz ve kontrol et butonuna basınız.

Kilo(kg):
Boy(cm):

Vücut Kitle Endeksiniz:
Sonuca Göre:

Vücut Kitle İndeksi nasıl hesaplanıyor?

Bireyin vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır. İdeal ağırlık ise ulaşılmak istenen VKİ’nin, boyunuzun karesi ile çarpılmasıyla elde edilir.

Vücut Kitle İndeksi formülü şu şekildedir:

Vücut Kitle İndeksi (VKİ) = Vücut Ağırlığı (kg.) / Boy uzunluğunun karesi (m.)
İdeal Kilo = Ulaşılmak istenen VKİ değeri x Boy uzunluğunun karesi
Örnek İdeal Kilo = 24 x (1,60 x 1,60) = 61,4 kg