INCLINE BENCH SIT-UP (EĞİK SIRADA KARIN SIKIŞTIRMA)

INCLINE BENCH SIT-UP (EĞİK SIRADA KARIN SIKIŞTIRMA)

Resimli karın hareketleri

INCLINE BENCH SIT-UP (EĞİK SIRADA KARIN SIKIŞTIRMA)

INCLINE BENCH LEG RAISE (EĞİK SIRADA ÇAKI)
REVERSE SIT UP LYING KNEE UP (YATARAK BACAK KARNA ÇEKME)