Pilates’te kullanılan anatomi terimleri

1
503
Pilates'te kullanılan anatomi terimleri
Pilates'te kullanılan anatomi terimleri

Pilates’te kullanılan anatomi terimleri

Temel anatomi bilgisi spor yapan her bireyin bilmesi gereken bir bilgidir. Bu konuda değineceğimiz temel anatomik terimler sadece pilates için değil genel olarak da kullanılan belli başlı spor anatomisine ait terimlerdir.

Spor kültürü oluşturabilmek için anatomi bilgisi önemli bir unsurdur!

Anatomi bilgisi spor eğitimleri için olmazsa olmaz bir konudur. Gerek spor eğitmenleri gerekse spor kültürü için tüm bireylerin bu konuda bilgi sahibi olması gerekmektedir.

NOT: Aşağıda yer alan anatomik terimleri daha iyi anlayabilmek için Anatomik Duruş‘u iyi bilmek gerekmektedir. Anatomik duruş aşağıdaki görselde gösterilmiştir.

Pilates’te kullanılan anatomi terimleri

 • Anterior: vücudun ön kısmı
 • Posterior: vücudun arka kısmı
 • Lateral: orta çizgiden uzak ya da vücudun yan kısımları doğrultusundaki yönünü bildirir
 • Medial: orta çizgi doğrultusunda ya da vücudun orta kısmı göre yönünü bildirir
 • Superior: yukarı
 • Inferior: aşağı
 • Fleksiyon: 2 kemik arasındaki açının azalması
 • Ekstansiyon: 2 kemik arasındaki açının çoğalması
 • Planter Fleksiyon: ayak tabanın aşağıya doğru hareket ettirme
 • Dorsi Fleksiyon: ayağın üst kısmını yukarı hareket ettirme
 • Abdüksiyon: vücudun orta çizgisinden uzaklaşması
 • Addüksiyon: vücudun orta çizgisine doğru hareket ettirme
 • Protreksiyon: kürek kemiğinin orta çizgiden öne doğru uzaklaşması
 • Retraksiyon: kürek kemiğinin orta çizgiye doğru hareket etmesi
 • Elevasyon: yukarı pozisyona hareket etme (kürek kemiği)
 • Depressiyon: aşağı pozisyona hareket etme (kürek kemiği)
 • Eversiyon: ayağın orta kenarını kaldırmak
 • Aversiyon: ayağın yan kenarını kaldırmak
 • Rotasyon: kemiğin dikey eksenini içe ve dışa döndürme
 • Pronasyon: eli ya da bileği içe doğru dirsekten döndürme
 • Supinasyon: eli ya da bileği dışa doğru dirsekten döndürme
 • Horizontal Addüksiyon: üst kol kemiğinin yatay abdüksiyondan dönüşü
 • Sirkümdiksiyon: fleksiyon, abdüksiyon, ekstansiyon ve addüksiyonu birleştiren ”konik” ya da konik hareketi ifade eden hareket
 • Opozisyon: primatlara ve insanlara özgü başparmak hareketi

1 YORUM

CEVAP VER