İlk yardım hakkında bilgiler

4
348
İlk yardım hakkında bilgiler
İlk yardım hakkında bilgiler

İlk yardım hakkında bilgiler

İlk yardım Nedir?

Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

Acil Tedavi Nedir?

Acil tedavi ünitelerinde, hasta/yaralılara doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahalelerdir.

İlk yardım bilgileri
İlk yardım bilgileri

İlk yardım ve Acil Tedavi Arasındaki Fark Nedir? 

Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olmasına karşın, ilkyardım bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.

İlk yardımcı Kimdir?

İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişi ya da kişilerdir.

İlk yardımın Öncelikli Amaçları Nelerdir?

 • Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması,
 • Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması,
 • Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesinin önlenmesi
 • İyileşmenin kolaylaştırılması.
İlk yardım nasıl yapılır
İlk yardım nasıl yapılır

İlk yardımın Temel Uygulamaları Nelerdir?

İlkyardım temel uygulamaları Koruma, Bildirme, Kurtarma (KBK) olarak ifade edilir.

Koruma: Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

Bildirme: Olay / kaza mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığı ile gerekli yardım kuruluşlarına bildirilmelidir. Türkiye’de ilkyardım gerektiren her durumda telefon iletişimleri, 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

112’nin Aranması Sırasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

 • Sakin olunmalı ya da sakin olan bir kişinin araması sağlanmalı
 • 112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmeli
 • Kesin yer ve adres bilgileri verilirken, olayın olduğu yere yakın bir caddenin ya da çok bilinen bir yerin adı verilmeli
 • Kimin, hangi numaradan aradığı bildirilmeli
 • Hasta/yaralı(lar)ın adı ve olayın tanımı yapılmalı,
 • Hasta/yaralı sayısı ve durumu bildirilmeli,
 • Eğer herhangi bir ilkyardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiği belirtilmeli,
 • 112 hattında bilgi alan kişi, gerekli olan tüm bilgileri aldığını söyleyinceye kadar telefon kapatılmamalıdır.
 • Kurtarma (Müdahale): Olay yerinde hasta / yaralılara müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır.

Hayat Kurtarma Zinciri Nedir?

Hayat kurtarma zinciri 4 halkadan oluşur. Son iki halka ileri yaşam desteğine aittir ve ilk yardımcının görevi değildir.

1.Halka – Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

2.Halka – Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması

3.Halka – Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması

4.Halka – Hastane acil servislerinde müdahale yapılmasıdır.

İlk yardımın ABC’ si Nedir?

Bilinç kontrol edilmeli, bilinç kapalı ise aşağıdakiler hızla değerlendirilmelidir:

A– Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi

B– Solunumun değerlendirilmesi (bak-dinle-hisset)

C– Dolaşımın değerlendirilmesi

Bilinç Durumunun Değerlendirilmesi: Öncelikle, hasta/yaralının bilinç durumu değerlendirilir. Normal bir kişi kendine yöneltilen tüm uyarılara cevap verir. Bilinç düzeyi yaralanmanın ağırlığını gösterir. Bilinç düzeyleri;

Kişinin bilinci yerinde ise = Tüm uyarılara cevap verir.

1.Derece Bilinç Kaybı = Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap verir.

2.Derece Bilinç Kaybı = Ağrılı uyaranlara cevap verir.

3.Derece Bilinç Kaybı = Tüm uyaranlara karşı tepkisizdir, cevap vermez

Solunum Değerlendirilmesi: Hasta/yaralının solunumu değerlendirilirken;

— Solunum sıklığına,

— Solunum aralıklarının eşitliğine

— Solunum derinliğine bakılır.

Kişinin 1 dakika içinde nefes alma ve verme sayısı solunum sıklığıdır.

Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada solunum sayısı 12–20, çocuklarda 16–22, bebeklerde 18-24’dür.

İlk yardım çantası
İlk yardım çantası

Nabız Değerlendirilmesi: Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine nabız denmektedir. Yetişkin bir kişide normal nabız sayısı dakikada 60–100, çocuklarda 100–120, bebeklerde 100-140’dır.

Hasta/yaralının İlk Değerlendirilme Aşamaları Nelerdir?

Hasta/yaralıya sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak ”iyi misiniz?” diye sorularak bilinç durumu değerlendirmesi yapılır.

Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi:

Özellikle bilinç kaybı olanlarda dil geri kaçarak solunum yolunu tıkayabilir ya da kusmuk, yabancı cisimlerle solunum yolu tıkanabilir. Havanın akciğerlere ulaşabilmesi için hava yolunun açık olması gerekir.

Hava yolu açıklığı sağlanırken hasta/yaralı baş, boyun, gövde ekseni düz olacak şekilde yatırılmalıdır.

Bilinç kaybı belirlenmiş kişide; ağız içine önce göz ile bakılmalı, eğer yabancı cisim var ise işaret parmağı yandan ağız içine sokularak cisim çıkartılmalıdır.

Daha sonra bir el hasta/yaralının alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine koyulur, alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilip Baş geri-Çene yukarı pozisyonu Bu işlemler sırasında sert hareketlerden kaçınılmalıdır

Solunumun değerlendirilmesi: İlk yardımcı, başını hasta/yaralının göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü hasta/yaralının ağzına yaklaştırır, Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye ile değerlendirir.

 • Göğüs kafesinin solunum hareketine bakılır
 • Eğilip kulağını hastanın ağzına yaklaştırarak solunum dinlenir ve hastanın soluğunu yanağında hissetmeye çalışılır
 • Solunum yoksa derhal yapay solunuma başlanır.

Dolaşımın değerlendirilmesi: Dolaşımın değerlendirilmesi için ilk yardımcı; çocuk ve yetişkinlerde şah damarından, bebeklerde kol atardamarından 3 parmakla 5 saniye nabız almaya çalışılır. İlk değerlendirme sonucu hasta/yaralının bilinci kapalı fakat solunum ve nabzı varsa derhal koma pozisyonuna getirerek diğer yaralılar değerlendirilir.

4 YORUMLAR

 1. bence zorunlu bir ders olmalı, hatta her sene tekrar okutulmalı. birçok olayda, düzgün müdahale yapılamadığı için sorun büyüyor ya da kazazede kaybediliyor.

 2. İlk yardım temel bilgisini herkes almalı, bu bir vatandaşlık görevi olmalı hatta.Nice canlar ilk müdahalenin olmaması ya da yanlış olmasından ötürü yitip gidiyor.

 3. İlk yardım deyip geçmemek lazım. Bazen küçük bir hareketiniz bile bi insanın hayatını kurtarmaya yetiyor. Artık günümüzde herkesin ilk yardım bilgisi olması şart.

CEVAP VER