Hipotalamus nedir ne işe yarar görevleri nelerdir

3
665
Hipotalamus nedir, ne işe yarar, görevleri nelerdir
Hipotalamus nedir, ne işe yarar, görevleri nelerdir

Hipotalamus nedir, ne işe yarar, görevleri nelerdir

Hipotalamus, merkezi sinir sisteminin bir parçası olup, hipofizi uyaran maddeleri üretir. Ürettiği bu maddelerin, ön hipofize ulaştıktan sonra çeşitli hipofiz bezleri ile beraber kana salgılanmasını düzenler. Hipotalamusun doğrudan salgıladığı veya doğrudan hedefe ulaşan pek fazla hormunu yoktur. Bunu daha çok yardımcı organlara devrederek yapar. Hipotalamus genellikle, hipofiz bezi olarak bilinen, hipotalamusun bir uzantısı olan yapıyı uyarır ve bu bez ana salgıları üreterek hedefe ulaştırır. Kısaca, aslında hipotalamus bir uyarıcı görevi üstlenmektedir. Uyarı görevini yaptıktan sonra diğer işlemleri alt organlara bırakır.

Hipotalamus nedir
Hipotalamus nedir

Hipotalamus, beyin ile endoksin sistem arasında bilgi alış verişini kontrol eder ve bu sayede beynin vücutta gelişen tüm olaylardan haberdar olmasını sağlar. Sempatik sinir sistemi ve hipofizin çalışmasını denetler.

Hipotalamusun büyüklüğü 4 cm kadardır ve tüm omurgalı canlılarda bulunmaktadır. Hipotalamusun hacimsel olarak beynimizde kapladığı alan %1’dir. Ancak kapladığı yere göre işlevi çok büyüktür. Öyle ki beynin en önemli yapılarından biridir. Vücut içerisinde metabolik dengeyi ayarlar, vücut ağırlığı, vücut ısısı, kan basıncı, su dengesi, uyku, korku, sevgi, acıkma vs. gibi değerleri kontrol etmekle görevlidir.

Hipotalamus ne işe yarar, görevleri nelerdir

  • Vücut ısısının düzenlenmesi ve dengelenmesi
  • Beslenmeyi düzenler, açlık durumunda besin almaya yönlendirir, tokluk durumunda besin alınımı durdurur
  • Kan basıncı ve kalp atım hızını (nabız) kontrol eder
  • Hipofiz bezinin çalışmasını düzenleyerek, hormonların dengesini sağlar
  • Duygusal ve cinsel davranışlarımız düzenler
  • Korku, nefret, sevgi vs gibi duygularımızı kontrol eder
  • Hipofiz bezi aracılığı ile beyin ve endokrin sistem arasında bağlantıyı sağlar
  • Vücuttaki iç dengeyi korur. Karbonhidrat, yağ ve protein dengesini sağlar

Beslenme, duygusal ve cinsel davranışların şekillenmesi, vücudun ısı dengesi ve nabız atışının kontrolü, acıkma, susama gibi birçok görevi üstlenen hipotalamus, karbonhitrat-yağ ve protein metobolizmasını da dengeler.

Hipotalamus nedir, nerede yer alır
Hipotalamus nedir, nerede yer alır

Duyguların fiziksel olarak temeli hipotalamus tarafından oluşturulmaktadır ve talamusun altında yer alır. Ve beyin içerisinde sadece %1’lik bir kısmı işgal eder.

Duygularımızın hormonal yolla ifade edilmesinden sorumlu olan hipotalamus, duygularımızda meydana gelen değişiklikleri salgı bezlerine iletir. Bunun sonucunda da stres, üzüntü ve kaygı gibi psikolojiyi etkileyen duygular meydana çıkar.

Aynı zamanda hipofiz bezini kontrol etme görevi de hipotalamusa verilmiştir. Bu görevi ile yaşamsal faaliyetler için çok önemli olan hipofiz bezi kadar son derece önemli bir yapıdır.

Peki hipotalamus görevini yapamazsa ne olur?

Hipotalamusu önemli kılan, hayatı ince bir iplik üzerinde tutuyor olan bölge olmasıdır. Bu bakımdan en ufak bir sorunda tüm vücudun dengesi bozulabilir. Ciddi sorunlar ve kalıcı hasarlar oluşturabilir. Bir başka deyişle hormonların orkestra şefi veya vücudun kaptanıdır diyebiliriz. Bu bakımdan hipotalamusun görevini yerine getirememesi veya aksaması kabul edilemez bir hata olacaktır.

Çok önemli bir salgı mekanızması olan hipotalamusun çalışmaması demek, hormonel dengesizliğe yol açacak ve bunun bir sonucu olarak aşırı veya az hormon salınımı gerçekleşebilecektir. Bu durumda beynin tüm çalışma işlevinde aksamalara neden olacaktır.

Hipotalamus doğru çalışmadı zaman hipofiz bezine doğru komutlar gönderemez, bunun sonucu olarak hipofiz bezi doğru hormonları, doğru miktarda gönderemez. Sonuç olarak herhangi bir hormonun veya organın çalışmamasına neden olacaktır. Bu durum bireyi kalıcı sorunlar hatta ölüme kadar getirebilecektir.

3 YORUMLAR

  1. insan vücudu ne kadar garip ve ne kadar işlevsel. bir yaratıcı yani Allah’ın varlığının bize ispatı sayılabilecek bir bilgi diyebiliriz.

CEVAP VER