Cimnastik balesi eğitmenlik kursu Ankara

1
305
Eğitimler
Eğitimler

Cimnastik balesi eğitmenlik kursu Ankara

Daha fazla bilgi için resmi web siteyi ziyaret ediniz. Kayıt işlemleri site üzerinden yapılmaktadır!

1- Ön kayıt: Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun web sitesindeki ön kayıt formunu doldurarak yapılır.

2- Kesin Kayıt: Ön kayıt yaptıranların arasından kesin kayıta hak kazanan kursiyerler SMS yoluyla kursa davet edileceklerdir. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan kursiyerler, ücretlerini en geç 05/04/2016 Salı günü mesai saati bitimine kadar Federasyonun ilgili hesap numarasına yatıracaklardır. Ücreti zamanında yatırmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

  • Not: Herhangi bir branşta en az 1. kademe antrenör belgesi olanlar, üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor bölümlerinden mezun olanlar ile Üniversitelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümlerinden mezun olanlar teorik derslere girmek zorunda değillerdir.
  • Derslerin sınavları ders saatleri içerisinde yapılacaktır. Derslerin saatleri aynı kalması koşulu ile programdaki yerleri değişebilir.

KURSİYERLERDE ARANAN ŞARTLAR

1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak (cimnastik milli sporcularda tahsil şartı aranmaz)

2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı olmamak,

3. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırılıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak

4. En az 18 yaşını doldurmuş olmak

5. 07.01.1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son 3 yıl içerisinde bir defada 6 aydan fazla veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

GEREKLİ BELGELER

  • 2 adet vesikalık fotoğraf (fotokopi kabul edilmez)
  • Sağlık Beyanı
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik Numarası görülmelidir)
  • Son altı ay içerisinde alınmış Savcılık İyi Hal yazısı (e-devlet kanalıyla alınabilir)
  • En az lise mezunu olduğunu gösterir öğrenim belgesi
  • Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden alınacak “Cezası Yoktur” yazısı (aslı)
  • Kurs ücreti (Cimnastik Balesi 750.- TL) ödendiğine dair isim yazılı banka dekontunun aslı

Türkiye Cimnastik Federasyonunun

Garanti Bankası-Anafartalar Şubesi

IBAN – TR18 0006 2000 7110 0006 2992 23

Gerekli belgelerin kurs başlayana kadar tamamlanması gerekmektedir. Belgeler kursun ilk günü kurs yöneticisi tarafından toplanacaktır.

1 YORUM

CEVAP VER