4.kademe fitness antrenörlük kursu

1
439
Eğitimler
Eğitimler

Türkiye vücut geliştirme fitness ve bilek güreşi federasyonu tarafından 4.kademe fitness antrenörlük kursu açılacaktır. 11 Temmuz tarihinde açılması planlanan eğitimler için yeterli katılım sayısına ulaşılması durumunda eğitimler başlayacak olup, kursun yeri ve ders programı daha sonrasında bildirilecektir.

Daha detaylı bilgi için lütfen federasyonun resmi web sitesini ziyaret ediniz.

ANTRENÖR KURSLARINA KATILACAK ARANILACAK ŞARTLAR

  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak. Milli sporcularda tahsil aranmaz
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül,engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,
  • En az 18 yaşını doldurmak,
  • Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak
  • 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.
  • kademe antrenör lisansına sahip ve 3 yılını dolmurmuş olmak.

KURSA  KATILACAK OLAN KURSİYERLERİMİZ

Kursa katılmak isteyen kursiyerlerimizin Kesin Kayıtlarının yapılabilmesi için İstenilen ve yapılması gerekenler sırası ile aşağıda verilmiştir :

1-FederasyonumuzunGARANTİ BANKASI –Ankara Anafartalar Şubesindeki  TR75 0006 2000 7110 0006 2994 58  numaralı hesabına1.500 –TL. Kurs ücreti veyıllık antrenör vize ücreti 50 –TL yatırmaları gerekmektedir.

2-Banka ödendi belgesinin üzerine ayrıca tükenmez kalemle Ad-Soyad  kursun  yapıldığı ili yazdıktan sonra banka dekontunu Federasyonun  03123104905 numaralı faxsına göndermelidirler.

Fax gönderildikten hemen sonra 0312 312 72 09 numaralı telefondan faxsın ulaşıp ulaşmadığıyla ilgili teyit alınması zorunludur. Gönderdiğiniz fax federasyonumuza ulaşınca kesin kaydınız yapılmış olacak kurs yeri ve ders programı daha sonra internet sitemizde duyurulacaktır.

NOT:Kurstan herhangibir sebeple vazgeçen kursiyerlerin ödemeleri 6 ay içerisinde yapılacaktır.

Kursiyerlerin Aşağıda istenen evrakları kursun ilk günü kurs sorumlusuna vermeleri gerekmektedir. Evrakları eksik olan kursiyerler kesinlikle kursa alınmayacaktır. Ders programı ve kursun yeri daha sonra internet sitesinde duyurulacaktır.

KURSİYERLERDEN İSTENEN BELGELER

1-3 adet vesikalık fotoğraf (4,5×6 cm boyutunda –son 6 ay içerisinde çekilmiş olan)

2-En az lise ve dengi okul diplomasının aslı ve onaysız fotokobisi,yeni mezunlar çıkış belgesi ile  müracaat edebilirler.

3-Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokobisi

4-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden alınacak cezalı olmadığına dair yazı

5-Sağlık raporu(Hükümet tabipliğinden veya sağlık ocaklarından)

6-Savcılık iyi hal kağıdı

7-Kurs ücreti ödendiğine dair banka dekontu

8–  3. Kademe Antrenör belgesi fotokobisi

BESYO MEZUNLARI ve ANTRENÖR BELGESİ OLANLAR

1-Besyo mezunları Temel Eğitim derslerinden MUAF DEĞİLDİR.

2-Diğer  federasyonlardan 4. Kademe veya daha üst kademe antrenörlük belgesi bulunanlar; belgelerinin asıllarını ve onaysız fotokobilerini ,yanlarında getirerek  federasyonumuz web sitesinde yayınlanan kurs programına göre istenen belgelerle birlikte kurs sorumlusuna  teslim etmeleri gerekmektedir. Diğer federasyonların düzenlemiş olduğu kurslara katılan ve o kurstan alınan Temel Eğitim ders saatlerinin federasyonumuz kurs ders saatleriyle aynı olması zorunludur

İRTİBAT TELEFONUMUZ ( 0530 152 02 88 )

1 YORUM

CEVAP VER