2.Kademe yüzme antrenör eğitimi İstanbul

1
208
Eğitimler
Eğitimler

2.Kademe yüzme antrenör eğitimi İstanbul

İstanbul ilinde 2.kademe yüzme antrenörlük kursu düzenlenecektir. Kurs hakkında daha fazla bilgi ve kayıt için Yüzme Federasyonu resmi web sitesini ziyaret ediniz.

Federasyonumuz 2016 yılı faaliyet programında yer alan Yüzme 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu 03 – 12 HAZİARAN 2016 tarihlerinde İSTANBUL ilinde açılacaktır. 

 Kursun gerçekleşeceği yer;        FENERBAHÇE YÜZME ŞUBESİ

                                                           FENERBAHÇE BURNU KALAMIŞ KADIKÖY İSTANBUL

Kursa katılacak adaylar, evrak teslimi ve kontrolü için 03 HAZİRAN 2016 CUMA  09:00 – 11:00 arasında   Toplantı  Salonunda  hazır bulunacaklardır.

Kursun eğitim kalitesinin düşmemesi amaçlı olarak kontenjan 40 kişi olarak belirlenmiştir. Evrakları tam olanlar, seçme kriterleri göz önüne alınarak kontenjana dahil edilir. (Sayının 40 in üzerinde olması durumunda)

SEÇME KRİTERLERİ:

 1. Yüzme branşı milli sporcusu olmak ve belgelemek.
 2. Seminer belgesi sayısı (Federasyonun açmış olduğu, Federasyon Başkanı imzalı)
 3. Üniversitelerin B.E.S.Y.O. ve ya Spor Bil. Tek.Y.O. dan mezun olmak.
 4. Kademe Yardımcı Antrenör Belgesi öncelik tarihi (belge düzenleme tarihi baz alınacaktır)

ÖNEMLİ NOT: Kursa katılacaklardan istenen belgeler arasında yer alan (i) bendinde belirtilen kulüp yazısı, 2014-2015 sezonunda kulüp akreditasyonu yaptırmış ve kulübün antrenör olarak beyan etmiş olması gerekmektedir.

2014-2015 sezonunda kulüp akreditasyonu yaptırmamış ve antrenör olarak beyan etmemiş kulüplerin yazıları kabul edilmeyecektir.

2014-2015 sezonunda kulüp akreditasyonu yaptırmamış ancak daha eski tarihlerde kulübün çalışmış olduğu antrenörleri beyan ettikleri takdirde bu kulüplerin yazıları kabul edilecektir.

Kurs başlangıcından önce adayların 2015-2016 yılı antrenör akreditasyon veya vizesini yaptırmış olmaları zorunludur.

2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

 1. a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)
 2. b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,
 3. c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli İflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi  ceza almamış olmak,
 4. d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili Federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,
 5. e) 07/ 01 /1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak
2. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER
 1. 4 adet vesikalık Fotoğraf (4,5×6 cm, orijinal fotoğraf, ön cepheden çekim) renkli çoğaltma fotoğraflar ve küçük ebattaki fotoğraflar kabul edilmeyecektir. 4 fotoğrafında aynı olması gerekmektedir.
 1. Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli suretiSpor Genel Müdürlüğü ilgili birimler -Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, çalıştığı resmi kurumlar veya noterce tasdik edilecektir). Üniversite öğrencileri için ÖĞRENCİ BELGESİ.(aslı).
 1. Savcılık iyi hal kâğıdı (aslı) e-devlet çıktıları kabul edilmeyecektir. RESMİ KURUMA VERİLMEK ÜZERE ALINACAKTIR
 1. Sağlık raporu (aile hekiminden – devlet hastanesinden- özel klinikten) – (aslı)
 1. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı)
 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 1. İkametgâh Belgesi (aslı)
 1. Kademe Yardımcı Yüzme Antrenörü Belgesinin fotokopisi (belge düzenlenme tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmalıdır)
 2. Bir üst kademe antrenörün yanında çalıştığına dair belge.( kulüp antetli kağıdına, kulüp başkanı kaşe ve imzası olacak, üst kademe antrenörün ismi belirtilecek- kulüp antrenörü ve kulüp başkanı aynı kişi olamaz)
 1. Yüzme Federasyonunun açmış olduğu en az 1 (BİR) tane antrenör gelişim seminerine katılım belgesi. (Federasyon Başkanı imzası olmalı)
 2. Kursa katılacak adaylar: Türkiye Yüzme Federasyonu’nun

Garanti Bankası Anafartalar Şubesi IBAN TR 44 0006 2000 7110 000 6298464 lu hesaba 800 TL yatıracaklardır. Dekonta “İSTANBUL  2. kademe Yüzme Antrenör Kursu “ olarak yazdırılacaktır. ATM makbuzu kabul edilmeyecektir.

 1. Ücret makbuzu değerlendirmeden sonra kursa katılmaya hak kazanan antrenörler tarafından yatırılarak teslim edilecektir.

Kursa katılacak antrenör sayısının 20(YİRMİ)’nin altında olması durumunda kurs iptal edilecektir.

Kursa katılan ve eğitime başlayan adayların ücretleri daha sonra hiçbir şekilde geri ödenmez

-Kurs konusunda ezher türlü karar alma ve değişikliğe gitme yetkisi Türkiye Yüzme Federasyonu’na aittir ve kurs, Türkiye Yüzme Federasyonu Antrenör Eğitim Talimatı’na göre yürütülecektir.

1 YORUM

 1. Kurs ücreti o kadar da pahalı görünmüyor. Sanırım bir yüzme antrenörü 2000-3000 TL alıyor. Gitmekte fayda olacağını değerlendiriyorum.

CEVAP VER