1.Kademe yüzme antrenörü kursu Çorum

0
338
Eğitimler
Eğitimler

1.KADEME YARDIMCI YÜZME ANTRENÖRÜ YETİŞTİRME KURSU

23 NİSAN-01 MAYIS 2016 tarihleri arasında ÇORUM İlinde yapılacaktır.

Kursa başvuracak adaylar mayo, havlu, terlik, bone vb. malzemeleri ile 23 Nisan2016CUMARTESİ günü saat 08.30 daGHSİM Olimpik Yüzme Havuzunda hazır bulunacaklardır. Kursa kabul edilecek adayların seçimi saat 08.30 da başlayacak ve 4 tekniğin 100 m karışık yüzerek gösterilmesi kuralına göre yapılacaktır. Seçme sırasında adaylara her yüzme tekniğinden, çıkış ve dönüşlerden 0 ile 5 puan arasında puan verilecektir. Bu puanlamada bir adayın alabileceği en yüksek puan 30, en düşük puan 0’dır. Seçme sonucunda adaylar en yüksek puan alandan en düşük puan alana doğru sıralanacak ve 18 puanın altında alan adaylar kursakabul edilmeyecektir. Adayların puanları arasında eşitlik olması durumunda adayın yüzme milli takımlarında sporcu olması, eğitim düzeyi, … gibi nitelikleri seçim kriteri olarak dikkate alınacaktır. Kursa kabul edilecek adayların listesi aynı gün saat 12:00’ de ilan edilecek ve derslere saat 13:30’ da başlanacaktır. Kurs sırasında havuz içi uygulamalar yapılacağından, adayların bu uygulamayı kaldıracak düzeyde antrenmanlı olmaları gerekmektedir.

Seçilme hakkını elde eden aday sayısının 20’ nin altında olması durumunda kurs iptal edilecektir.

Kursa katılacaklarda aranan şartlar ve istenen belgeler ekte düzenlenmiştir. Kursa kabul edilen adaylar, ilgili belgeleri aynı gün ilk toplantıda (saat 13.00) kurs yöneticisine şeffaf poşet dosya içerisinde ataçlı bir şekilde teslim edeceklerdir.

EKLER:

  1. Katılma Şartları

Kurs Adresi:

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

Kapalı Yüzme Havuzu

İletişim ve Konaklama için

Tuğrul ÖZKADI GSM: 531 6515752

KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

a)En az Lise ve dengi okuldan mezun olmak,(bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz)

  1. b) 18 yaşınıdoldurmuşolmak,

c)Görevinidevamlıyapmasınaengelolabilecekvücutveyaakılhastalığıilemalülolmamak.

d)Taksirlisuçlarhariçolmaküzereağırhapis; 6 aydanfazlahapisveyaaffauğramışolsalar bile devletinşahsiyetinekarşıişlenensuçlarla; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancıkötüyekullanma, hileliiflasgibiyüzkızartıcıveyaşerefvehaysiyetikırıcısuçtanveyaistimalveistihlakkaçakçılığıhariçkaçakçılık, resmiihalevealımsatımlarafesatkarıştırmak, devletsırlarınıaçığavurmaksuçlarındandolayıteciledilmişolsadahicezaalmamışolmak,

e)Sporlailgili her türlüdisiplinvecezadüzenlemeleriveFederasyonDisiplinTalimatıkapsamında son üçyıliçindebirdefada 6 ay vedahafazlave/veyatoplam 1 yıldanfazlacezaalmamışolmak,

f)Kurslarabaşvurununfazlaolmasıhalindeilgilispordalındamilliolmak, üniversitelerinbedeneğitimivesporeğitimiverenyükseköğrenimkurumlarıilediğerüniversiteveyüksekokullardanmezunolmak, yabancıdilbildiğinibelgelemekveyaenaz 5 yıllisanslıyüzücüolmakkatılımiçinönceliksebebidir

Kursa Katılacak İller: Türkiye Geneli

YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER
  1. 4 adet vesikalık Fotoğraf (4,5×6 cm, orijinal fotoğraf, ön cepheden çekim)
  2. Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti – SporGenelMüdürlüğüilgili birimler -Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, çalıştığı resmi kurumlar veya noterce tasdik edilecektir).
  3. Savcılık iyi hal kâğıdı (aslı)(E-Devlet çıktısı kabul edilmeyecektir)
  4. Sağlık raporu (aile hekiminden yada özel – devlet hastanesinden) – (aslı)
  5. GençlikHizmetleriveSpor İl Müdürlüğündencezaları olmadığına dair yazı (aslı)
  6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  7. İkametgâh Belgesi (aslı)
  8. Seçmeyi geçerek kursa katılmayahak kazanan adaylar:Türkiye Yüzme Federasyonu’nun Garanti Bankası Anafartalar Şubesi IBAN TR44 0006 2000 7110 0006298464no’lu hesabına600 TL yatıracaklardır.Dekonta “Çorum Kademe Yüzme Antrenör Kursu “ olarak yazdırılacaktır. Ücreti kendisi yatırmayacak adaylar, açıklama kısmına AD/SOYAD -TC KİMLİK NUMARASI nı yazdırmalıdır.

Ücret dekontu, seçme sonucu belli olduktan sonra yatırılıp diğer evraklarla birlikte teslim edilecektir.

ATM fişi kesinlikle kabul edilmeyecektir.

      Kursa kabul edilen ve eğitime başlayan adayların ücretleri daha sonra hiçbir şekilde geri ödenmez.

-Kurskonusunda her türlükararalmavedeğişikliğegitmeyetkisiTürkiyeYüzmeFederasyonu’naaittirvekurs, TürkiyeYüzmeFederasyonuAntrenörEğitimTalimatı’nagöreyürütülecektir.

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER